Ote Turun kaupungin ympäristönsuojelumääräyksistä

10 § Ajoneuvojen, veneiden, koneiden ja vastaavien laitteiden pesu

Ajoneuvojen, veneiden, koneiden ja laitteiden pesu on kielletty katu- ja tiealueilla ja muilla yleisessä käytössä olevilla alueilla sekä ranta-alueilla, joista pesuvedet joutuvat suoraan vesistöön.

Mikäli pesutoiminta on ammattimaista tai laajamittaista, tulee pesemisen tapahtua tähän tarkoitukseen rakennetulla pesupaikalla, jonka pesuvedet on käsiteltävä hiekan- ja öljynerotussäiliössä tai muussa tarkoitukseen soveltuvassa laitteistossa.

Lähde: Turun kaupungin ympäristönsuojelumääräykset
www.turku.fi/ymparistonsuojelumaaraykset