Autonpesu ei ole yksityisasia

Auton pesussa tulee käyttää palveluita, joissa huolehditaan jätevesien ja pesukemikaalien asianmukaisesta käsittelystä.  

Auton pesusta aiheutuu aina kemikaalikuorma ja jätevesiongelma. Siksi ympäristösuojelumääräyksissä onkin kielletty autojen pesu katu- ja tieosuuksilla sekä julkisilla paikoilla. Jos auton haluaa kaikesta huolimatta pestä itse, on hyvä muistaa että auton pihapesussa liuottimien käyttö on ehdottomasti kielletty.

Huoltoasemien autopesutoimintaa sekä pesukemikaaleja ohjataan Öljy- ja Kaasualan keskusliiton ylläpitämällä jätevesiohjelmalla. Huoltoasemilla on aina hiekan- ja öljynerotuskaivot. Ne erottavat pesuun käytetystä vedestä pesuaineet, hiekan ja öljyt. Pesuvedet puhdistetaan ennen kuin ne johdetaan viemäriverkkoon. Öljynerottimeen kertyvä jäte toimitetaan käsiteltäväksi ongelmajätelaitokseen. Pesukemikaalit voivat sisältää monenlaisia ympäristölle haitallisia aineita. Autojen pinttyneen lian poistamiseen käytetään liuottimia, kuten mineraaliöljypohjaisia hiilivetyliuottimia tai mikroemulsiotyyppisiä liuotinshampoita. Automaattipesuloissa liuottimet otetaan talteen ja lähetetään käsiteltäväksi ongelmajätelaitokselle. Kulloisenkin tarpeen mukaisen pesuohjelman valinta ehkäisee tarpeetonta kulutusta.

Auto kannattaa pesettää samalla kun huoltoasemalle on muutenkin asiaa. Näin pesusta ei synny ylimääräistä ajoa ja kemikaalit ja jätteet käsitellään asianmukaisesti.

Hyvä tietää

Otteita Helsingin, Tampereen ja Turun kaupunkien ympäristönsuojelumääräyksistä