1.12.2011 09:00

Ajoitko suola-auton perässä?

Suomen teille levitetään vuosittain lähes 200 miljoonaa kiloa suolaa, josta puolet on kalsiumkloridia liuoksena ja puolet natriumkloridia, jota käytetään joko rakeena tai liuoksena. Kalsiumkloridia käytetään varsinkin mustan jään torjunnassa paljaille teille ja rakeisen natriumkloridin kostuttamiseen. Liukkautta torjutaan yli -7 asteen lämpötiloissa.

Kalsiumkloridia pidetään ympäristöystävällisempänä kuin natriumkloridia, mutta ruostevauriot ovat suuremmat, koska se pyrkii sitomaan vettä itseensä, jolloin auton pinta pysyy kosteana ja syöpyminen jatkuu pidempään.

Auto katokseen ajon jälkeen

Suolassa ajon jälkeen auto tulee säilyttää mieluiten katoksessa kuin lämpimässä ja huonosti tuuletetussa tallissa. Pinnalla olevan suolan syövyttävyys kasvaa kun auto pysyy kosteana. Lämpötila vaikuttaa ruostumiseen; korkeissa lämpötiloissa ruostuminen on voimakkaampaa kuin matalissa lämpötiloissa. Auton alahelmoihin kuivunut suola tuntuu käteen hiekkapaperimaisena karheutena.

Suola ja bitumi tahmaavat auton

Nastat irrottavat päällysteestä pieniä hiukkasia, jotka sisältävät bitumia ja kiviainesta ja sitovat itseensä likaa ja suolaa. Märkyys lisää irtoavan aineksen määrän moninkertaiseksi.

Suola ja bitumi liimaavat likahiukkaset auton pintaan. Hiukkaset etenkin likaavat, mutta jos pinta on vaurioitunut, ruostuminen lisääntyy. Ruostevaurioita syntyy auton eri osiin kuten kori- ja alustarakenteisiin, pakoputkistoon, sähkölaitteisiin, mikä lisää huoltotarvetta ja aiheuttaa kustannuksia.

Kalsiumkloridin sisältämä kalsium synnyttää pintaan kalvon, joka heikentää näkyvyyttä ja helpottaa lian kiinnittymistä. Kuivuessa muodostuva kalsiumkarbonaattikalvo jättää pinnassa tiukasti kiinni olevan valkoisen saostuman, joka ei lähde vedellä pesemällä pois. Natriumkloridin sisältämä natrium ei muodosta lasiin tai pelteihin vastaavanlaista happoliukoista kalvoa, vaan natriumyhdisteet huuhtoutuvat esimerkiksi sadeveden mukana pois.

Säännöllisesti Konepesty auto säilyttää arvonsa

Ruostumisen eston kannalta on olennaista, miten hyvin autoa huolletaan ja pidetään puhtaana.  Säännöllisen pesun on todettu parantavan auton korroosionkestävyyttä. Pahimpaan suolausaikaan auto tulee pestä viikoittain riippuen likaisuudesta, normaaliin talvilikaan riittää konepesu 2 viikon välein. Tehokas harjallinen konepesu alustanpesulla on suositeltavaa suolan poistamiseksi.